Förtydligande: Det är osäkert hur ett medansvar enligt 25 kap. 18 § ABL påverkas av ett underhandsackord

Stefan Lindskog har framför att den som är medansvarig bör kunna åberopa ackordsnedsättning som gjorts för bolaget.
Source: Rättslig vägledning