Förtydligande: Det är inget standardiserat arrangemang att ge skattemässig rådgivning när en person ska flytta utomlands (kännetecknet standardiserade arrangemang)

Man måste däremot undersöka om den rådgivning som tillhandahålls träffas av något annat kännetecken.
Source: Rättslig vägledning