Förtydligande: Det är inget krav att en verksamhet är ansluten till Riksidrottsförbundet eller annan jämförlig organisation för att anses bedriva idrottslig verksamhet

Svar på uppkommen fråga om arbetsgivaravgifter för idrottsutövare.
Source: Rättslig vägledning