Förtydligande: Det är fråga om en särskild investeringsfond om fyra kriterier är uppfyllda

Svar på uppkommen fråga: Skatteverkets uppfattning är att det femte kriteriet i mervärdesskattekommitténs riktlinjer inte är relevant för att bedöma om det är en särskild investeringsfond.
Source: Rättslig vägledning