Förtydligande: Den som, på uppdrag från sin kund, skickar eller tar emot en betalning till eller från utlandet är kontrolluppgiftsskyldig

Svar på uppkommen fråga: Om mer än en bank är inblandad i en betalning, är det den som har förmedlat betalningen för sin kunds räkning som ska lämna kontrolluppgift. Detta gäller även om det är en annan bank som tekniskt har genomfört transaktionen.
Source: Rättslig vägledning