Förtydligande: Den som får assistansersättning kan få rutavdrag för ytterligare anlitad omsorg

Svar på uppkommen fråga: Att en person har fått assistansersättning är inget hinder för rutavdrag för ytterligare omsorg, även om samma företag anlitas.
Source: Rättslig vägledning