Förtydligande: Den som är begränsat skattskyldig och tillhör svensk socialförsäkring ska inte betala den särskilda löneskatten (SLF).

Source: Rättslig vägledning