Förtydligande: Den faktiska användningen av en båt är avgörande för bedömningen av om båten används uteslutande för annat än privat ändamål enligt 2 kap. 9 § LSE

Source: Rättslig vägledning