Förtydligande: Den enskilda kan i stället för att begära omprövning av beslut om återbetalning av nikotinskatt lämna en ny ansökan

Det har förtydligats när det är möjligt och vad man ska tänka på.
Source: Rättslig vägledning