Förtydligande: Deklarationsskyldighet för begränsat skattskyldig fysisk person vars inkomst är skattepliktig enligt IL men undantagen från beskattning enligt skatteavtal

Ett exempel har lagts till som illustrerar deklarationsskyldigheten.
Source: Rättslig vägledning