Förtydligande: Definitionen av enstaka skulder vid särskilda skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt har ändrats.

Svar på uppkommen fråga: Som enstaka skulder avses skulder som är färre än tre.
Source: Rättslig vägledning