Förtydligande: De finansiella institutens granskning enligt CRS med anledning av förekomsten av CBI/RBI.

Ett förtydligande med anledning av den identifiering som gjorts av OECD gällande residence/citizenship by investment och den risk det kan innebära för rapportering med anledning av CRS.
Source: Rättslig vägledning