Förtydligande: DAC 6 och omvandling av inkomst

Sidan har kompletterats med exempel avseende utdelningsinkomst.
Source: Rättslig vägledning