Förtydligande: CRS – sekretessmarkering i SPAR

Svar på uppkommen fråga: Att en adressuppgift tas bort från SPAR och sekretessmarkeras är en sådan förändrad omständighet som ska leda till en förnyad granskning.
Source: Rättslig vägledning