Förtydligande: Coronakrisens inverkan på fast driftställe

Source: Rättslig vägledning