Förtydligande: Bosättning och stadigvarande vistelse

Svar på uppkommen fråga: Även tid för bosättning i Sverige ska i vissa situationer beaktas vid bedömningen av en stadigvarande vistelse i Sverige.
Source: Rättslig vägledning