Förtydligande: Borgenärsanstånd

Svar på uppkommen fråga: Hela skatteskulden måste kunna betalas vid anståndstidens utgång.
Source: Rättslig vägledning