Förtydligande: Bil som är tillverkad 2017 eller tidigare som tas i trafik den 1 juli 2018 eller senare

Förmånsvärdet för en bil som tas i trafik den 1 juli 2018 eller senare men som är tillverkad 2017 eller tidigare beräknas också enligt den nya beräkningsmodellen.
Source: Rättslig vägledning