Förtydligande: Betydelsen av avtal om fakturering vid bedömningen av posttjänster.

Svar på uppkommen fråga: Även om betalningssättet inte ensamt är avgörande för bedömningen bör utgångspunkten vara att avtal om fakturering får anses vara individuellt förhandlade.
Source: Rättslig vägledning