Förtydligande: Betalningsförbudet i företagsrekonstruktion

Svar på uppkommen fråga: Betalningsförbudet gäller bara under tiden som rekonstruktionen pågår.
Source: Rättslig vägledning