Förtydligande: Bestämmelsen i 5 kap. 2 a § 1 ML ska tolkas utifrån att samtliga medlemsstater har infört bestämmelser som motsvarar artikel 33-34 i mervärdesskattedirektivet.

En säljares distansförsäljning av punktskattepliktiga varor till privatpersoner i ett annat EU-land är en omsättning i det andra EU-landet. Säljaren får då anses skyldig att vara registerad i det EU-landet. Detsamma gäller distansförsäljning av andra varor än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor när omsättningströskeln har överskridits i det andra EU-landet.
Source: Rättslig vägledning