Förtydligande: Beslut om SINK på Skatteverkets initiativ

Svar på uppkommen fråga: Skatteverket kan besluta om SINK (13 kap. 1 § SFL) på eget initiativ vid avslag på ansökan om godkännande för F-skatt p.g.a. att det inte är fråga om inkomst av näringsverksamhet utan inkomst av tjänst.
Source: Rättslig vägledning