Förtydligande: Beskrivningen avseende kännetecknen för internprissättning har utökats

Source: Rättslig vägledning