Förtydligande: Beskrivningen avseende deltagare i ett arrangemang har utökats

Source: Rättslig vägledning