Förtydligande: Beskattningsbara personer från Storbritannien ska företrädas av ett ombud enligt 6 kap. 2 § SFL

Handels- och samarbetsavtalet (brexit) innebär enligt Skatteverket att beskattningsbara personer från Storbritannien ska företrädas av ett ombud enligt 6 kap. 2 § SFL.
Source: Rättslig vägledning