Förtydligande: Beskattning av produkter som en influerare säljer vidare

Svar på uppkommen fråga: Försäljning av produkter som en influerare har fått och beskattats för behöver bara redovisas om de säljs till ett högre pris än redovisat marknadsvärde.
Source: Rättslig vägledning