Förtydligande: Beskattning av kapitalvinst enligt skatteavtalet med Nya Zeeland

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning