Förtydligande: Beräkningen av anställningstid för den först anställda i verksamheten.

Svar på uppkommen fråga: Växa-stödet får bara beräknas på de 12 första månaderna för den först anställda i verksamheten, oavsett om personen varit i tjänst eller inte.
Source: Rättslig vägledning