Förtydligande: Beräkning av en solcellsanläggnings sammanlagda installerade toppeffekt

Växelriktarens effekt och verkliga förhållanden som avviker från de standardiserade testförhållandena ska inte beaktas vid beräkning av en solcellsanläggnings sammanlagda installerade toppeffekt.
Source: Rättslig vägledning