Förtydligande: Beräkning av bilens förmånsvärde om fordonsskattens ändras under året.

Svar på uppkommen fråga: Om fordonsskatten ändras ska det nya årsbeloppet användas vid beräkningen av förmånsvärdet från den månad som skatten ändras.
Source: Rättslig vägledning