Förtydligande: Beräkning av antalet betalningsbrister när skulder överlämnas till Kronofogden för indrivning

Svar på uppkommen fråga: Antalet brister på skattekontot förändras inte av att skulderna överlämnas till Kronofogden för indrivning. Däremot reduceras antalet brister i vissa fall vid inbetalning till Kronofogden.
Source: Rättslig vägledning