Förtydligande: Beräkning av antal brister vid ansökan och återkallelse av godkännande för F-skatt när det gäller skattetillägg

Svar på uppkommen fråga: Ett skattetillägg som tas ut med 5 procent av det skatteavdrag som skulle ha gjorts räknas som en egen brist. I övriga fall räknas inte skattetillägg som en egen brist.
Source: Rättslig vägledning