Förtydligande: Beräkna värdet för hyreshus under genomgripande ombyggnation

Byggnadsvärdet för hyreshus under genomgripande ombyggnation bör bestämmas till hälften av nedlagda kostnader och eventuellt värde av befintlig stomme. Vid beräkning av nedlagda kostnader får därmed restvärdet av hela stommen anses ingå som en av delarna i nedlagda kostnader.
Source: Rättslig vägledning