Förtydligande: Beloppsgränsen i 24 kap. 24 § andra stycket IL om 5 miljoner kronor påverkas inte av om ett företag har förlängt eller förkortat räkenskapsår.

Source: Rättslig vägledning