Förtydligande: Begreppet förbränningsanläggning i lagen om skatt på avfall som förbränns

Sidan har kompletterats med exempel som avser hantering av avfall som kan förekomma i anslutning till en anläggning där avfall förbränns.
Source: Rättslig vägledning