Förtydligande: Begreppet bruttoresultat är särskilt reglerat i förordningen om omställningsstöd.

I förordningen om omställningsstöd överensstämmer inte begreppen nettoomsättning och bruttoresultat fullt ut med hur dessa är definierade i redovisningsnormgivningen.
Source: Rättslig vägledning