Förtydligande: Befrielse från skattetillägg vid skönsbeskattning av fastighetsavgift eller fastighetsskatt

Skatteverket ska i vissa situationer helt befria från skattetillägg vid skönsbeskattning av fastighetsavgift eller fastighetsskatt.
Source: Rättslig vägledning