Förtydligande: Bedömningen av om en utdelning anses verkställd ska göras utifrån reglerna om omställningsstöd

Enbart en skuldföring hos det utdelande företaget innebär inte att utdelningen anses verkställd. När en utdelning anses verkställd i detta sammanhang styrs inte heller av tidpunkten för när den ska tas upp till beskattning hos mottagaren.
Source: Rättslig vägledning