Förtydligande: Bedömning av god tro vid handel med begagnade bilar.

Texten avser förtydliga vilka uppgifter i en faktura som kan påverka bedömningen av om köparen är i god tro vid tillämpning av VMB.
Source: Rättslig vägledning