Förtydligande: Bedömning av ekonomisk verksamhet vid tillhandahållanden genom s.k. delningsekonomi

Source: Rättslig vägledning