Förtydligande: Banköverföringar till länder som inte deltar i informationsutbyte kan omfattas av kännetecknet i 21 § RAL

Svar på uppkommen fråga: En banköverföring av tillgångar till ett land som inte deltar i informationsutbytet kan omfattas av kännetecknet i 21 § RAL. Ett finansiellt institut, vars enda roll består i att genomföra en banköverföring till ett sådant land, anses inte vara en rådgivare och är därmed inte uppgiftsskyldigt i Sverige för banköverföringen.
Source: Rättslig vägledning