Förtydligande: Avtal om tjänstepension som inte uppfyller de kvalitativa villkoren

Source: Rättslig vägledning