Förtydligande: Avsnittet om familjehemsvård har uppdaterats med anledning av upphävt ställningstagande om samordnare av familjehem

Detta innebär ingen ändring i sak. Det ställningstagande som upphävs är Mervärdesskatt – Samordnare av familjehem, dnr 131 567993-10/111.
Source: Rättslig vägledning