Förtydligande: Avsaknad av arbetstillstånd påverkar inte rätten till PGI

Skatteverket har den 6 november 2017 publicerat ett ställningstagande som innebär att även om arbetstillstånd behövs för att få beslut om SINK eller preliminär A-skatt. Ställningstagandet påverkar inte kraven för att få PGI i Sverige. Även den som saknar arbetstillstånd kan ha rätt till ett beslut om PGI på inkomst som tjänats in i Sverige.
Source: Rättslig vägledning