Förtydligande: Avräkning och tillämpning av bestämmelserna om ackumulerad inkomst

Svar på uppkommen fråga: Den statliga inkomstskatt på förvärvsinkomst som ska användas vid spärrbeloppsberäkningen är skatten efter att bestämmelserna om ackumulerad inkomstskatt har tillämpats.
Source: Rättslig vägledning