Förtydligande: Avräkning av överskott vid omprövning

Svar på uppkommen fråga: Ett överskott på skattekontot som beror på att skatt har satts ned genom omprövning ska i första hand avräknas mot den specifika skuld som nedsättningen avser.
Source: Rättslig vägledning