Förtydligande: Även städning och rengöring kan vara rotarbete

Städning som är direkt föranledd av ett utfört rotarbete räknas också som rotarbete.
Source: Rättslig vägledning