Förtydligande: Även om det i ett tillträde ingår ett artistframträdande behöver det inte innebära att det är frågan om ett tillträde till en föreställning.

Svar på uppkommen fråga: Den lägre skattesatsen (6 procent) för tillträden till föreställningar gäller exempelvis inte vid tillträde till en restaurang med dans till levande orkester.
Source: Rättslig vägledning