Förtydligande: Avdragsrätt vid köp av personbil som används i delningsekonomi

Svar på uppkommen fråga: Avdragsrätt för ingående skatt för inköp av personbil, som används för persontransport eller uthyrning.
Source: Rättslig vägledning