Förtydligande: Avdragsrätt vid drivmedelsförmån för de som är gamla, sjuka eller har funktionsnedsättning

Svar på uppkommen fråga: Den som har drivmedelsförmån kan göra avdrag för verkliga kostnader för drivmedlet, upp till det dubbla schablonavdraget.
Source: Rättslig vägledning